Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Asztrológiáról általában képes leírás - Asztrológia - csillagjegyek titkai.tlap.hu
részletek »

Asztrológiáról általában - Asztrológia - csillagjegyek titkai.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: asztrologia.tlap.hu » Asztrológiáról általában
Keresés
Találatok száma - 12 db
A csillagjóslás rövid története

A csillagjóslás rövid története

Az asztrológia története a Tigris és az Eufrátesz között indult - az immár majd 6000 éves - útjára. A babiloni és az asszír ékírásos táblák bizonyítják, - melyek a XIX. századi, a régi Ninive helyén végzett ásatásoknak köszönhetően előkerültek - hogy a csillagjóslás és a csillaghit a két folyam országából ered. A talált kőtöredékes anyag minden eddig fellelt asztrológiai feljegyzése, egyetlen nagy műre vezethető vissza, amely legalább hetven tábla terjedelmű volt. A művet tartalmilag rendszerezték, megtalálható benne a Hold megfigyelésének tapasztalataitól kezdve a többi, akkor ismert bolygó megfigyelésének feljegyzései. A bolygók változatai és mozgási ideje már ismeretes volt előttük. Ezek alapján végezték az asztronómiai-asztrológiai számításaikat. Jövendőmondással kapcsolatos írások Kr.e. 190 tájáról ismertek. A jóslatok elsősorban az időjárásra, a halak mennyiségére, a megművelt területek hozamára és az emberi születések számára vonatkoztak. A betegségek, a békétlenség okozta csaták, a hatalmon lévők sorsának változásai szintén fontos részét jelentették a jóslatoknak.

Asztrológia - a jelek árnyékában

Asztrológia - a jelek árnyékában

Minden zodiákusnak megvan az árnyékos oldala is, erről szívesen megfeledkeznénk, amikor az új barátunk, ismerősünk csillagjegyét nézegetjük. Pedig jó, ha ezeket is számításba vesszük. Hiszen azt is tudni akarod, hogyan fog veled bánni a pasi, ha elmúltak az első, hevesen szerelmes napok... A pozitív vonásait egy-egy csillagjegynek kívülről fújjuk, igen, az Oroszlánok meleg szívűek, kedvesek, együtt érzőek, az Ikrek törekvőek, eszesek, elbűvölők és okosak, de mi is van az árnyékos oldalukkal? - Kos: A bal lábbal kelt és arrogáns Kos sokszor mondja el, hogy mennyire szeret, de mindjárt rögtön azt is, hogy meg kell tőled szabaduljon, mert útjába állsz világuralmi terveinek. Ja, és szanaszét hagyja a piszkos zoknijait, és odaégeti a pirítóst. - Bika: A totalitárius Bika addig macsóskodik, amíg alá nem veted megad minden akaratának, de elég egy apró megjegyzésed, és ő máris világfájdalmasan kuporodik fel a fotelba, vagy sírva zárkózik a wc-be. És szex nincs, csak csata után. - Ikrek: A bőbeszédű Ikrek kilopja a pénzedet, aztán segít megkeresni, ha azt hitted volna, csak elveszetted. És vad sztorikat talál ki rólad, hogy szereted a csajokat, és ezeket a barátainak is elmeséli ...

Asztrológia - a legvalódibb áltudomány

Asztrológia - a legvalódibb áltudomány

Az asztrológusok több ezer éve hangoztatják, hogy a bolygók mozgása befolyásolja az emberek sorsát. Ám ezt a feltételezést semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, így kijelenthető, hogy az asztrológia megközelítési módja, összefüggései és eredményei tudománytalanok. A félreértés kezdetei: Az éjszakai égbolt tanulmányozása valószínűleg az ember legősibb tudományos tevékenysége. Így egyáltalán nem meglepő, hogy bolygónk legtöbb kultúrájában félelemmel vegyes érdeklődés alakult ki az égi jelenségek szabályos rendje iránt. S miközben a civilizációk hajnalán élt elődeink a környezetükben zajló folyamatok magyarázatát keresték az égen, mítoszokkal és legendás hősökkel népesítették be a csillagok világát. Ezek pedig gyakran egységes mitológiává forrtak össze, majd vallássá nőttek az eltelt évszázadok során azt hangoztatva, hogy az égi és földi világ egymás tükörképei, vagyis hogy misztikus kapcsolat áll fenn az égitestek és az emberi sorsok között. Ezzel párhuzamosan azonban pontos és rendszeres leírások is születtek az égi megfigyelésekről, amelyek óriási mennyisége és tárgyilagos elemzése lehetőséget teremtett az égbolt tudományos vizsgálatára ...

Ezotéria magazin hírek
Az új kínai holdújévhez új szerelmi horoszkóp, mely utat mutat 2014-ben párkapcsolatodban
Az új kínai holdújévhez új szerelmi... Még pár óra és elkezdődik a Ló éve. A kínai holdújév alkalmával szerelmi horoszkópot állítottunk össze, melynek időzítése nem is lehetne aktuálisabb. Sokan ismerik és hisznek a kínai horoszkópokban, melyek még a kételkedőknek is nyújtanak sok-sok értékes, megfontolandó útmutatást párkapcsolatukhoz. Patkány: A Patkány típus ebben az évben több kalandot tudhat...
Angyal tanfolyam története 2013 március 15
Angyal tanfolyam története 2013 március 15 A leírt történettel szeretném bemutatni, hogy aminek létre kell jönnie, az milyen...
A Dalai láma Prágában: az imádság nagyon fontos dolog, de a világ számára a tettek fontosabbak
A Dalai láma Prágában: az imádság... A dalai láma szerint a 20. század a vérontás és az erőszak százada volt. Az új...
Asztrológia a Wikipédián

Asztrológia a Wikipédián

Az asztrológia vagy csillagjóslás (görögül αστρολ_ 9;γία) kifejezés a görög asztron, 'csillag' és logosz, 'szó, tudomány' szavakból ered. Az úgynevezett ezoterikus tanok egyike, és feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény (legtöbbször egy személy születése) sorsának minél pontosabb meghatározása. Tudománytörténeti szempontból a csillagászat tudományának előfutára, míg a modern asztrológiát az áltudományokhoz sorolják. Az asztrológia kialakulását az európai hagyományok elsősorban Mezopotámia (Kr.e. 8. század), illetve Babilónia (Kr.e. 5. század) papságához kötik. Hasonlóan alakult ki az asztrológia Egyiptomban és Görögországban a 2. században. Európán kívül Indiában, Kínában, valamint az aztékoknál és a majáknál is alkalmazták. "Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius. ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd." Az első ismert asztrológiai mű a mezopotámiai II. Szargon (Kr. e. 722-705) 72 részből álló műve volt. Ptolemaiosz a 2. században írta Tetrabiblos ...

Asztrológia: pillantás a csillagokba

Asztrológia: pillantás a csillagokba

Az asztrológia az ókorban a csillagászat tudományához,az asztronómiához kapcsolódott, de még a középkorban is egyetemi tanszéke volt. A felvilágosodás racionalizmusa azonban áltudománynak tartotta a csillagjóslást, ami törést jelentett az asztrológia történetében. Napjainkban ismét nagy népszerűségnek örvend. Ha érdekel az asztrológia története és a csillagképek, olvasd el cikkünket! Az asztrológia rövid története - Az asztrológia történetének kezdetét minden kutató Babilonba, a Tigris és az Eufrátesz torkolatához helyezi, melyet az ott talált ékírásos táblák bizonyítanak. Ezeknek a tábláknak az anyaga tartalmazza a Hold és az akkori ismert bolygókról szóló megfigyeléseket, amiből kiderül, hogy a bolygók mozgási ideje már ismeretes volt előttük. Asztronómiai-asztrológiai számításaikat ezek alapján végezték el.

Az asztrológia rövid történeti áttekintése

Az asztrológia rövid történeti áttekintése

Az asztrológia tulajdonképpeni őshazája az Újbabiloni Birodalom, de már az ókori Babilonban is végeztek asztrológiai jellegű megfigyeléseket. Igazi fejlődésnek azonban az Újbabiloni korban indult az asztrológia. Ez volt a híres Káldeusi kor. A Káldeusok megfigyelték és feljegyezték a bolygóállásokat, az országot érintő eseményeket, s összevetve azokat, ma is érvényes általános következtetéseket vontak le. Így alakult ki lassan az asztrológia tudománya. Már időszámításunk előtt rájöttek a megfigyelések alapján, hogy a nap mindig ugyanazon állócsillagok és csillagképek előtt vonul el, s azok, akik ugyanakkor, ugyanott születtek, sok vonatkozásban hasonlóságot mutatnak.A horoszkóp készítés alapja tulajdonképpen ez a megfigyelés (és természetesen még sok más is), de a horoszkóp elkészítését a születési hely és idő megállapításával kezdjük.

Az asztrológia története és szerepe

Az asztrológia története és szerepe

Az asztrológia eredete több ezer évre nyúlik vissza. Évezredes megfigyeléseken alapuló, empirikusan fejlődött tanítást, tudásrendszert testesít meg. A Tigris és az Eufrátes folyók vidékéről származik, tehát Mezopotámiából. A XIX. század közepén végzett ásatásoknak köszönhetően kerültek felszínre a babiloniak, és az asszírok égetett agyagtáblái, amelyeken az ékírásos szövegek egyhatoda asztrológiai tárgyú. Az akkádok már 5-6 ezer évvel ezelőtt az állati öv jeleivel dolgoztak. Az emberek már a legrégebbi időkben megpróbáltak összefüggéseket találni az égbolton látható égitestek mozgása, és a természet jelenségei között. Ilyenek voltak az évszakok váltakozásai, az ár-apály jelenségek, a holdfogyatkozás, a természeti katasztrófák. Ezek után természetes volt a következtetés, hogy mi emberek sem vagyunk kivételek, ránk is hatással vannak valamiféle erők, valamiféle egységes rendszernek mi is részesei vagyunk. Minden ősi kultúra foglalkozott asztrológiával, amely egészen a XVIII. századig teljesen összefonódott az asztronómiával, vagyis a csillagászattal. Ezeket az égi megfigyeléseket arra használták, hogy jobban megismerjék és megértsék az élet törvényszerűségeit. A bolygók, amiket ...

Klasszikus asztrológia

Klasszikus asztrológia

Klasszikus asztrológia - A valódi asztrológiai hagyomány, sallangok nélkül: Csillagok, csillagok 2: Az első részben áttekintettük az egyik legkorábbi, 379-ben íródott, állócsillagokról szóló töredék tartalmát, amelyet Eleftheriosz Zevelinosz dolgozott bele a Palkhosz álnév alatt 1388-ban összeállított gyűjteményébe. Most a következő két részben azt vizsgáljuk meg, mit írt a kilenc osztályba besorolt állócsillagokról. - Asztrológiai alapozó tanfolyam megújult formában: Szeptembertől megújult formában, élőben és az Interneten is elindul klasszikus asztrológiai alapozó tanfolyamom. Az eddigi kurzusok tapasztalatai, a hallgatók visszajelzései és a legújabb kutatások alapján az anyagot, a tanmenetet és az oktatási beosztást is alaposan átdolgoztam, és várom mindazok jelentkezését, akik szeretnék alaposabban megismerni a klasszikus asztrológiát, így a mindennapokban is kiválóan használható tudásra akarnak szert tenni, de azokét is, aki egyszerűen csak érdeklődnek az asztrológia iránt. A tanfolyam első modulja, a négyszer három órás orientációs előadássorozat ingyenes. Hosszú, személyes hangvételű részletek a tovább után. - Csillagok, csillagok 1...

Little Lion Astro

Little Lion Astro

Nem vagyok profi asztrológus , de évek óta foglalkozok asztrológiával hobbi szinten , így vettem a bátorságot , és elkezdtem feljegyezni a tapasztalataimat és élményeimet. Számomra mindig nagyon hasznos volt ha mások tapasztalatait olvashattam , így született meg a saját oldal ötlete , amelyen főleg ezek az asztrológiai elemzések , elmélkedések és esettanulmányok kapnak helyet.

Hirdetés
Magyar Kryon Honlap

Magyar Kryon Honlap

Kryon magyar nyelvű lektorált üzenetei spirituális útkeresők számára... - a Maja naptár szerinti 2012-es vibrációváltás és felemelkedés folyamata - az Föld időjárásának és mágnesességének a megváltozása - régi és új energiák harca a földön, az emberi történelem és a faj eredete - az emberi természetnek, biológiának és mágnesességnek a kapcsolata a DNS-el - asztrológia-numerológia, tarot, interdimenzionális 12-es matematikai számrendszer - csillagászat, az Univerzum és Galaxisok felépítése, a Kozmikus Szövedék - az új fizikai törvények, a gravitáció mágnesesség és az idő vonatkozásában - a társteremtés, 'véletlenek', szinkronicítás-szinkron események - a születés és halál folyamata, az egyéni lélek és a család szempontjából - kapcsolat a felettes énnel, szellemi vezetők és a támogató csoport - az emberi természet, rejtett és újonnan kapott képességei - az öngyógyítás folyamata és háttere, az emberi szándék ereje - a földön élt mesterek és üzenetük, gondolatok a vallásokról - a felemelkedett megvilágosodott mesterlét és a tudatosodás folyamata - az új tudatosságú (indigó), autista és hiperaktív gyermekek, az emberi evolúció

Mi is az a Jövő?

Mi is az a Jövő?

Részletek Szt. Ágoston Vallomások c. művének XI. könyvéből - XII. Fejezet. A teremtett idő elött nem létezett idő 15. Ha azonban valaki visszabolyong elképzelt időkön kóbor csapongással és elcsodálkozik, hogy Te mindenható Isten, világ Alkotója és Fönntartója, ég és föld alkotó művésze, tartózkodtál eme roppant alkotástól a teremtés előtt annyi mérhetetlen századokon keresztül: szedje össze magát és kapjon észbe, mert csodálkozása hamis alapra épül. Hogyan is iramodhatott volna annyi korszak tova, ha Te még meg nem teremtetted őket? Hiszen Te minden korszak Szerzője és Alapítója vagy. Milyen idők lehettek volna, ha nem tőled kapták létezésüket? Miképpen sodródtak volna tova, ha soha sem léteztek? És ha minden idők Alkotója vagy, de az ég és a föld teremtése előtt volt már valami idő, miképpen állíthatnánk, hogy tartózkodtál a munkától? Te alkottad magát az időt, így nem iramodhattak tehát korszakok tova, amíg az időt te meg nem tremtetted. Ha pedig az ég és a föld elött nem létezett idő, fölösleges a kérdés, hogy mit műveltél akkor? Hiszen nem volt még "akkor", amikor idő nem létezett. 16. Nem időben elözöd meg az időt, mert így nem előznél meg minden időt. Ámde minden múlt ...

Szkeptikusok az asztrológiáról

Szkeptikusok az asztrológiáról

Asztrológia, Cikkek - Szilágyi András: Az asztrológia tudományos vizsgálatai. Vessünk egy pillantást magára az asztrológiára: igaz-e, amit az asztrológia állít, vagyis hogy az emberi jellemek és a sorsok összefüggésben állnak az égitestek járásával? - Richard Dawkins: Kancsalul festett egek Erősen szomjúhozzuk a csodát; ezt a poétikus vágyunkat az igazi tudománynak kellene kielégítenie, többnyire azonban pillanatnyi érdekből eltérítenek a babonaság, a parajelenségek és az asztrológia szállítói. - Sik András: Asztrológia - a legvalódibb áltudomány Az asztrológia univerzális igazságai ellen szól a Föld eltérő kultúrájú társadalmainak különböző asztrológiai rendszere is. Ugyanis ha a csillagjóslás alapját valódi összefüggések jelentenék, akkor egy adott személy születési időpontjához nem tartoznának egymásnak ellentmondó személyiség-leírások attól függően, hogy az illető milyen kultúrához tartozik. - Trupka Zoltán: Miért NEM csinálnak horoszkópot a csillagászok? Kiderült az is, hogy az állócsillagok nem állnak, de olyan mesze vannak, hogy elmozdulásuk csak a legmodernebb műszerekkel mérhető. Tudjuk, hogy a csillagképek valójában nem léteznek, hiszen a csillagok akár több ...

Tuti menü